SPGATM Login (Sistem Penyata Gaji Angkatan Tentera)

Sistem Penyata Gaji Angkatan Tentera Malaysia (SPGATM) adalah sebuah platform digital yang diwujudkan khusus untuk anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Sistem ini membolehkan semua pegawai dan anggota tentera melakukan semakan penyata gaji mereka secara bulanan. SPGATM memudahkan anggota tentera untuk mengakses maklumat gaji dan elaun mereka secara online, tanpa perlu melalui proses manual atau berurusan dengan unit sumber manusia.

Cara Login SPGATM

Berikut adalah cara untuk login ke dalam SPGATM:

  • Pergi ke Laman Web SPGATM: Pertama sekali, anda perlu membuka laman web SPGATM. Alamat URL untuk laman web ini adalah https://spgatm.ugat.mil.my/.
  • Masukkan Maklumat: Anda akan diminta untuk memasukkan beberapa maklumat seperti nombor tentera, nombor kad pengenalan awam, dan alamat emel yang sah dan betul. Ini adalah untuk kali pertama anda log masuk ke portal ini.

Tukar Nama Pengguna dan Kata Laluan

Selepas log masuk kali pertama, anda dikehendaki untuk menukar nama pengguna dan kata laluan bagi tujuan keselamatan dan memelihara kerahsiaan informasi anda.

Lupa Nama Pengguna atau Kata Laluan

Jika anda terlupa nama pengguna atau kata laluan, terdapat pilihan di laman web tersebut untuk membantu anda mendapatkan semula maklumat ini. Anda perlu memasukkan Nombor Tentera dan Nombor Kad Pengenalan untuk proses ini.

Maklumat Tambahan

  • Selain itu, sistem ini juga menyediakan maklumat tentang elaun, insentif, dan kemudahan yang disediakan kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia. Ini termasuk elaun pakaian, insentif pendidikan, dan banyak lagi.
  • Keselamatan: Pastikan anda log keluar dari sistem setelah selesai menggunakan untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan data anda.

Masalah Teknikal

Jika anda menghadapi masalah teknikal seperti sistem down atau tidak dapat diakses, adalah disarankan untuk menunggu selama 5 minit sebelum mencuba sekali lagi.

Bantuan Tambahan: Untuk maklumat lanjut atau bantuan, anda boleh merujuk ke Sekretariat, Kementerian Pertahanan, Jalan Padang Tembak, 50634 Kuala Lumpur, Malaysia.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment