Semakan Tingkatan 1 Aliran Agama Negeri Johor 2023 (Penempatan)

SEMAKAN PENEMPATAN MURID TINGKATAN 1 KE KELAS ALIRAN AGAMA SEKOLAH MENENGAH HARIAN NEGERI JOHOR SESI PERSEKOLAHAN 2023

Bagi pelajar-pelajar yang bakal menginjak naik ke tingkatan 1, proses permohonan penempatan ke Kelas Aliran Agama merupakan sesuatu yang penting. Kelas Aliran Agama mempunyai mata pelajaran khusus seperti Al-Quran dan Fardhu Ain yang mana keputusan peperiksaan untuk mata pelajaran ini akan turut mempengaruhi kelayakan pelajar untuk meneruskan pengajian di peringkat seterusnya.

Semakan Tingkatan 1 Aliran Agama Negeri Johor

Untuk mengetahui penempatan pelajar ke Kelas Aliran Agama di Sekolah Menengah Harian Negeri Johor bagi sesi persekolahan 2023, pihak sekolah telah membuat semakan penempatan murid secara online melalui portal Sistem Pengurusan Penempatan Murid (SPPM) di laman web https://sppm.ppdmmjohor.org/.

Pelajar-pelajar yang ingin membuat semakan penempatan ke Kelas Aliran Agama hendaklah memasukkan nombor kad pengenalan atau nombor sijil lahir mereka pada ruangan yang disediakan di laman web tersebut. Sebarang masalah teknikal semasa proses semakan bolehlah diadukan ke sekolah masing-masing untuk mendapatkan bantuan.

Sementara itu, bagi pelajar-pelajar yang tidak berjaya ditempatkan ke Kelas Aliran Agama mengikut pilihan mereka semasa pendaftaran sekolah, mereka masih berpeluang untuk membuat rayuan. Tarikh akhir untuk membuat rayuan ke Kelas Aliran Agama adalah pada 23 Februari 2023. Semakan keputusan rayuan kelas Aliran Agama pula akan dibuat pada 1 hingga 9 Mac 2023.

Bagi pelajar-pelajar yang ingin membuat rayuan ke Kelas Aliran Agama, mereka perlu membuat permohonan secara online dengan menyertakan dokumen sokongan seperti penyata gaji ibu bapa, surat sokongan daripada pengetua sekolah asal, dan apa-apa dokumen tambahan yang berkaitan dengan prestasi akademik atau kebolehan pelajar.

Dalam menyiapkan permohonan rayuan, pelajar juga perlu mengambil kira semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak sekolah, termasuk juga syarat kelayakan untuk mengikuti kelas aliran agama.

Kesimpulannya, proses penempatan pelajar ke Kelas Aliran Agama di Sekolah Menengah Harian Negeri Johor sangat penting bagi menjamin kejayaan pelajar ketika sekolah menengah. Bagi pelajar-pelajar yang tidak berjaya ditempatkan ke kelas Aliran Agama, mereka masih berpeluang untuk membuat rayuan dan mendapatkan tempat di kelas tersebut. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya bagi memastikan kejayaan mereka dalam peperiksaan SPM nanti.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment