eGTukar : Permohonan Dan Semakan Pertukaran Guru 2023

eG Tukar: Permohonan Dan Semakan Pertukaran Guru boleh dibuat sepanjang tahun secara atas talian. eGTukar merupakan salah satu modul bagi Sistem Pengurusan Sekolah (SPS), Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Pengurusan Guru. Modul ini melibatkan pengurusan pertukaran guru di Malaysia yang melibatkan beberapa kategori pengguna iaitu pentadbir sistem dan guru.

Cara Menyemak Pertukaran Guru

Keputusan permohonan untuk Pertukaran Antara Negeri/Bahagian, Antara Daerah dan dalam daerah untuk Pegawai Perkhidmatan Pendidikan gred seperti Berikut :

*Gred DG29, DG32(KUP TIME-BASED), DG34(KUP TIME-BASED). DG41, DG42, DG44(KUP TIME-BASED) DG48(KUP TIME- BASED), DG52(KUP TIME-BASED) DAN DG54(KUP TIME-BASED)

Keputusan kelulusan pertukaran akan dimuktamadkan oleh satu jawatankuasa Pertukaran Guru di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

Untuk Menyemak. Sila masuk ke aplikasi berikut :

egtukar

1.Sila log in ke dalam aplikasi diatas bagi membuat semakan.

2.Keputusan pertukaran adalah muktamad dan tidak boleh dibatalkan. Tiada rayuan dan pemohon dinasihatkan untuk membuat permohonan baru pada sesi Pertukaran akan datang. Guru perlu segera melapor diri bertugas di sekolah yang telah ditempatkan

FAQ egTukar:Permohonan dan Semakan Pertukaran Guru 2023

Apakah kriteria utama bagi penukaran guru antara negeri?

Kriteria utama pertukaran guru antara negeri adalah :
1. Kepentingan perkhidmatan.
2. Kekosongan jawatan.
3. Keperluan opsyen di negeri yang memohon.

Adakah pertukaran suka sama suka dibolehkan?

Tidak ada pertukaran suka sama suka

Adakah saya boleh menolak tawaran penukaran?

Tidak. Kelulusan pertukaran adalah muktamad

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.