Contoh Rumusan Terbaik (Menjawab Soalan SPM)

Rumusan adalah aspek penting dalam penulisan, terutamanya dalam konteks akademik dan profesional. Rumusan juga merupakan soalan yang wajib keluar di dalam peperiksaan SPM di Malaysia bagi subjek bahasa Melayu.

Pengenalan

Rumusan dalam konteks penulisan adalah perbuatan meringkas sesuatu karangan atau cerita. Ia mengandungi semua isi penting dalam cerita atau karangan yang dirumuskan. Rumusan ini penting kerana ia menyediakan ringkasan yang padat dan informatif mengenai isi utama sumber asal, menjadikan informasi lebih mudah diakses dan difahami.

Apa itu Rumusan

Rumusan masalah dalam konteks penelitian adalah tulisan singkat yang biasanya berupa pertanyaan dan terletak di awal laporan atau proposal. Ia digunakan untuk memberikan penjelasan terkait masalah atau isu yang akan dikaji. Rumusan masalah adalah salah satu bagian terpenting dari penelitian dan berfungsi sebagai perangkat penting untuk menjaga peneliti tetap pada jalur penelitiannya. Ia juga menetapkan kerangka kerja untuk penelitian, menjadikan rumusan masalah sebagai jantung dari suatu penelitian.

Contoh Soalan Rumusan

  1. LATIHAN 1: Buat satu rumusan tentang tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara, dengan panjang tidak melebihi 120 patah perkataan.
  2. LATIHAN 2: Buat satu rumusan tentang faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing dan kesan-kesannya, dengan panjang tidak boleh lebih 120 patah perkataan.
  3. LATIHAN 3: Rumuskan punca lambakan barangan tiruan di Malaysia dan langkah mengatasinya, dengan panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan.

Contoh Jawapan Rumusan

Berikut adalah contoh jawapan lengkap bagi setiap latihan yang telah diberikan:

Jawapan LATIHAN 1

Petikan membincangkan langkah-langkah menangani masalah disiplin di negara kita. Langkah-langkahnya termasuk pembentukan Jawatankuasa Petugas Khas Menangani Gejala Disiplin oleh Kementerian Pelajaran, pembukaan talian penting dan e-mel untuk mangsa buli, dan kemudahan bagi ibu bapa serta orang awam membuat aduan tentang masalah disiplin. Selain itu, sekolah dibenarkan mendapatkan bantuan daripada polis. Kesan masalah ini kepada negara ialah hasrat negara melahirkan warganegara yang baik akan terjejas dan keyakinan orang ramai terhadap institusi pendidikan negara menjadi luntur. Kesimpulannya, pelbagai pihak perlu bekerjasama dalam menangani masalah disiplin untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera​​.

Jawapan LATIHAN 2

Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing. Malaysia menjadi tumpuan pekerja asing disebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik berbanding dengan di negara asal. Selain itu, mereka berkunjung ke Malaysia kerana banyak pekerjaan di sini memberi pendapatan yang tinggi. Negara kita yang aman, telah menggalakkan mereka bertumpu ke Malaysia. Faktor lain ialah permintaan yang tinggi terhadap buruh asing oleh majikan di Malaysia. Kehadiran mereka telah menyebabkan peluang pekerjaan penduduk tempatan semakin terbatas. Malahan, jenayah membabitkan golongan ini semakin berleluasa di Malaysia. Kesimpulannya, kerajaan perlu mengambil tindakan tegas agar jumlah pekerja asing dapat dikurangkan​​.

Jawapan LATIHAN 3

Petikan membincangkan faktor yang menyebabkan lambakan barang-barang tiruan di Malaysia. Punca lambakan barang-barang tiruan ialah golongan yang tidak berkemampuan ingin memiliki barangan berjenama dengan memilih barangan tiruan. Pasaran globalisasi memudahkan barangan tiruan memasuki Malaysia. Teknologi terkini mengizinkan pesanan dan bayaran dibuat melalui laman web. Kegiatan pengedaran barangan tiruan boleh dibuat secara tunai, menyebabkan serbuan dibuat menemui kegagalan. Pengguna sukar membezakan barangan tiruan dengan barangan asli. Penjualan barangan tiruan dilindungi oleh sindiket besar. Untuk mengatasinya, tindakan undang-undang yang tegas dikenakan kepada semua pihak yang terlibat. Masyarakat juga boleh melaporkan jenayah ini kepada pihak berkuasa tanpa rasa takut. Kesimpulannya, semua pihak perlu bekerjasama agar masalah pengedaran barang-barang tiruan dapat dibanteras.

Kesimpulan

Semoga artikel ringkas ini dapat membantu dalam memahami konsep rumusan dan bagaimana ia diterapkan dalam konteks penulisan.Seterusnya membantu anda untuk menulis rumusan dengan lebih teratur dan tepat.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment