AKPK: Login dan Cara Daftar Pengurusan Kredit

Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) merupakan sebuah inisiatif yang dibangunkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) untuk memberi bantuan kepada individu yang menghadapi masalah pengurusan kredit dan hutang. Ia adalah agensi bukan keuntungan yang berperanan besar dalam meningkatkan kesedaran kewangan di kalangan rakyat Malaysia.

Apakah itu AKPK

AKPK menawarkan beberapa perkhidmatan utama seperti pendidikan kewangan, kaunseling kewangan, dan Program Pengurusan Hutang (DMP). Perkhidmatan ini melibatkan bimbingan daripada penasihat kewangan yang layak untuk membantu individu menguruskan kewangan dan hutang mereka. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu mengambil alih urusan kesihatan kewangan mereka, terutama bagi mereka yang berisiko menghadapi masalah kebankrapan atau terjerat dalam perangkap hutang.

Login AKPK

Untuk mengakses perkhidmatan AKPK, individu boleh melawat portal pelanggan AKPK https://customer.akpk.org.my/CustomerIndex.html .

Portal ini membolehkan pengguna untuk mengisi borang permohonan Program Pengurusan Hutang secara online. Selain itu, pengguna juga boleh menghubungi Pusat Panggilan AKPK untuk membuat temujanji dengan penasihat kewangan AKPK.

Cara Semakan dan Membuat Bayaran AKPK

Dalam Program Pengurusan Hutang, AKPK akan mengembangkan rancangan pembayaran hutang yang disesuaikan untuk individu yang tidak mampu menguruskan pembayaran bulanan mereka kepada bank. Proses ini melibatkan sesi satu lawan satu dengan pegawai AKPK, di mana mereka akan mengira komitmen kewangan dan bekerja pada rancangan penstrukturan semula. Setelah disetujui, AKPK akan berunding dengan bank bagi pihak peminjam, dan setelah persetujuan dari kedua-dua pihak, surat pengesahan DMP akan dikeluarkan oleh AKPK. Pembayaran dibuat melalui AKPK, yang akan mengagihkan pembayaran tersebut kepada pihak bank.

Kesimpulan

AKPK berperanan penting dalam membantu rakyat Malaysia menguruskan hutang dan kewangan mereka. Melalui pendidikan kewangan, kaunseling, dan Program Pengurusan Hutang, AKPK menyediakan sumber yang diperlukan untuk membantu individu mencapai kebebasan kewangan. Ia bukan sahaja membantu dalam mengurangkan beban hutang tetapi juga meningkatkan literasi kewangan di kalangan masyarakat Malaysia.

Untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari laman web rasmi AKPK di www.akpk.org.my.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment